Mama Rosa Støren AS registrert som nytt foretak i Midtre Gauldal kommune