Smed Engineering AS har fått skikk på de røde tallene