Brønnøysundregistrene: Nytt aksjeselskap – Håvard Almås Holding AS