Stabil driftsinntekt for Støren Servicesenter AS - resultatet i minus