Gullår for Enlids Tradisjonslaft AS. Marginen har ikke vært høyere på fire år

foto