Den 28.11.2023 ble A-R Helgemo VVS 2 AS registrert som ny virksomhet i Midtre Gauldal kommune. Rørleggervirksomhet er hvor det nye aksjeselskapet beskriver sitt formål. Foretaket begynner sin virksomhet med en kapital som utgjør 30.000 kroner. Forretningsadresse er Hindbjørgveien 4, 7387 Singsås. Daglig leder blir Arnt Roar Helgemo.