Omsetningsrekord for Aune Maskin AS, men resultatet gikk i minus

foto