Nedgang i omsetningen for Støren Blomster AS, men marginen er fremdeles god