Røde tall for kommunens tredje største transportselskap

foto