Tømrer Aksetøy i Midtre Gauldal kommune ble registrert i Brønnøysundregistrene den 23.04.2024. Enkeltpersonforetakets formål er følgende: Tømrer, oppføring og vedlikehold av bygninger. Forretningsadresse blir Kåsa 7B, 7290 Støren.