Inntektene til Cari Drift AS bare vokser, viser regnskapet