Pen utvikling for serveringsvirksomheten ved fylkesvei 30

foto