Inntektene til Norsk Emballasje AS bare vokser, viser regnskapet

foto