Inntektene til Aunmo AS bare vokser, viser regnskapet

foto