Øker trafikksikkerheten på kommunale veier - dette er tiltakene som gjøres nå