Midtre Gauldal er fortsatt Trøndelags fjerde største hyttekommune, men Rennebu haler innpå

foto