Gir dagbøter for ulovlig reinbeite: Dobles hver uke

foto