Ivar (67) holder kjøretøy og arbeidslyst gående

foto