Fullspekket program i årets utgave av Nyt Nekjådalen