Vil ha tilbakemeldinger på håndteringa av pandemien