Stor glede over fagskoletilbud på Støren – 1,3 millioner til Studiesenter