Rykket ut til trafikkulykke på fylkesvei - glatt veibane