E6 utbyggingen på Støren settes på vent - Soknedal - Berkåk går som planlagt