Bidrar i bok om damefotballen: - Kjempeviktig at noen gjør jobben