Kommunens likviditet er ikke tilfredsstillende - nødvendig å låne inntil 50 millioner