Signerte kontrakt om å bli demensvennlig kommune

foto