Vegtrafikksentralen: Tror de fleste reiste hjem søndag