En transportør fikk et gebyr på 60 000 kroner for å drive løyvepliktig godstransport uten å inneha transportløyve, under en kontroll på Berkåk mandag.

Statens vegvesen holdt kontroll på Storpynten sør for Berkåk (E6). Det ble gjennomført 38 utvidede kontroller på sørgående trafikk.

Under denne kontrollen ble følgende avdekket:

En del fikk teknisk kontrollseddel (mangellapp), for løse bolter (til svingkrans og hjelperamme), sprekker i frontruter, lysfeil m.m. Også bruksforbud ble gitt på lastsikring, merking av spesial-transport, manglende utfylt fraktbrev og gjengangeren som er sikthindring ut frontruta. Bruksforbudene ble opphevet når mangelen ble utbedret. Et par gebyr på 8000 kr for manglende bombrikke, og 500 kr i gebyr for manglende dokumenter (vognkort). En transportør fikk et gebyr på 60 000 kr for å drive løyvepliktig godstransport uten å inneha transportløyve.

-Trafikksikkerhet

 Vi jobber hele tiden for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter, og har en nullvisjon for hardt skadde eller drepte i trafikken. Alle som ferdes på norske veger skal komme trygt frem. Ved å holde igjen tunge og lette kjøretøy som har dårlig lastsikring, er overlastet eller har for mye ting i frontruten som hindrer god sikt, gjør vi det vi kan for å gjøre vegen tryggere for alle, sier seniorinspektør Olav Brudeli i Statens vegvesen.