Ber kommunen om 3–4 millioner til nytt fotballanlegg