Frykter nedleggelse av samfunnshuset: - Kanskje må vi invitere til en idédugnad

foto