-Bingo! Aktivitørene Mary Rose Kant og Berit Engesmo forteller at den ukentlige bingoen har blitt svært populær, og at den ikke hadde vært mulig å gjennomføre uten hjelp fra frivillige.

Bingoen har blitt et av ukas høydepunkt på helsesenteret.

-Dette hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten hjelp fra de frivillige, sier aktivitør Berit Engesmo.

Med store avstander, og beboere med behov for hjelp, gjør de frivillige sitt til at flere beboere kan delta på aktiviteten. De frivillige kan fortelle at bingodagene også er et høydepunkt for dem, og sier at andres glede gjør også dem glade.

Medhjelperne ble invitert til frivilligtreff med orientering og servering av rundstykker og kaffe.

-Dette underbygger frivillighetens dimensjoner og viktighet både for den som mottar en håndsrekning og den som gir av sin tid, sier Trude Heggdal ved Frivilligsentralen.

Tusener av timer

I 2022 bidro frivillige med 1800 frivillige timer for å gjennomføre bingo for beboere på sykehjemmet og dagsenteret. I tillegg er det bidratt med mange timer for å stelle i stand grøntareal om våren, andre sosiale sammenkomster/arrangement for beboere, samt besøk og gåturer.

På treffet deltok aktivitørene Mary Rose Kant og Berit Engesmo fra sykehjemmet og dagsenteret, samt Rita Sandmo og Trude Heggdal på Frivilligsentralen.

Assisterende enhetsleder ved Sykehjemmet, Jorunn Marie Svardal, kom innom og uttrykte begeistring og takknemlighet for det de frivillige bidrar hver uke hele året. Solveig Tofte var innom og informerte om kommunens planer om å bli en demensvennlig kommune.

Det ble servert rundstykker og kake/kaffe.