Storstreiken er over: – Et historisk godt resultat