Også daglig leder trekker seg fra Midtre Gauldal Utvikling KF