Illustrasjonsfoto. Foto: TOMAS ROLLAND

Det nye regelverket er en del av mobilitetspakkens såkalte sosiale del, som ble tatt inn i EØS-avtalen 18. mars i år.

Det stilles nye krav til hvordan transportforetakene og arbeidsgivere skal legge til rette for at sjåføren skal kunne reise hjem i løpet av en fireukersperiode. For kjøretøy i internasjonal transport er det nå krav og plikt til å returnere til hjemlandet minst hver åttende uke.

– På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen jobbet med gjennomføringen av disse reglene i Norge i nesten to år. Vi er fornøyde med at dette nå trer i kraft, og at vi i Norge blir samkjørte med resten av EU/EØS, sier Roy Harald Holm i Statens vegvesen.

Innfører løyveplikt

Med den nye mobilitetspakken innføres det også strengere regler for varebiler som kjører internasjonal transport.

-For varebiler med tillatt totalvekt på over 2,5 tonn i internasjonal transport blir det nå innført løyveplikt. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse, sier Holm.

De nye reglene

  • Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler.

  • Krav om at kjøretøyet skal vende tilbake til etableringslandet hver 8. uke.

  • Krav om at transportforetaket legger til rette for at sjåføren får tilbringe minst én normal ukehvil hjemme i løpet av en fireukersperiode, forbud mot normal ukehvil i kjøretøyet. Alle kostnader i forbindelse med innkvartering utenfor kjøretøyet skal dekkes av arbeidsgiveren.

  • Hver grensepassering skal registreres i fartsskriveren.

  • Det innføres en «frysperiode» på 4 dager etter siste utførte kabotasjeoppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge.

  • Kombinert transport vil ikke lenger være unntatt kabotasjereglene.

Du kan lese mer om mobilitetspakken på nettsidene til Statens vegvesen