Været ble ikke helt som veilaget hadde bestilt, men cirka 70 personer møtte likevel opp på markeringen.

Vei og turstier

Morten Børseth ønsket velkommen på vegne av veilagene, og takket de ulike bidragsyterne. Det er gjort et solid og omfattende arbeid med oppgradering av veien, samt etablering av turstier i området.

-Disse prosjektene hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten økonomisk støtte fra ulike aktører, og dugnadsvilje fra en rekke personer, forteller styrene i veilagene Håkkådalsveien Nedre og Øvre.

Det var bra oppmøte på markeringen selv om det var gråvær på Haukfjellet.

Tilgjengelighet til fjellet

Oppgraderingen av veien gjør Haukfjellet lettere tilgjengelig. Rasteplasser langs veien, og oppmerkede stier, gir både kommunens innbyggere, hytteeiere, turister og andre svært gode turmuligheter.

-Veilagene ønsker å rette en stor takk til samtlige bidragsytere, og alle som deltok på markeringen, melder veilagene, som serverte mat og drikke til de som møtte opp på søndagens markering.

Styrene i veilagene serverte mat og drikke.
Endre Rise (t.v.) og Erling Gorseth var blant de om lag 70 frammøtte på åpningen av nyveien.