Reindriftsnæringen: -Rein har beitet i området til alle tider

foto