Natursenteret blir møteplass og portal for bygdene – Gauldalsporten er navnet på merkevaren

foto