Sammen har vi trøndere samlet inn nesten 27.5 millioner kroner. Det gjorde at Trøndelag klatret fra 6. til 3. plass av landets fylker!

I år går midlene til Redd Barnas arbeid for barn rammet av krig og konflikt.  Jeg er så takknemlig og rørt over innsatsen. Det er meget imponerende hva vi kan få til sammen. Vi har flotte innbyggere med hjertevarme i fylket vårt som bidrar når det trengs.

Bredt engasjement Bøssebærere, skoler, næringslivet, organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og mange andre har stått på for årets TV-aksjon. I år ble det organisert mange skoleløp for TV-aksjonen. Her løper elevene runder, og sponsorer som foresatte, besteforeldre eller andre gir penger per runde eleven løper.

Ringedugnader Næringslivet har også bidratt. Bedriftene i kommunene ble utfordret til å samle kreftene og samle inn så mye de klarte i løpet av et par timer i en felles ringedugnad som ble avholdt i de ulike kommunene.  Stemningen var høy, og det kom inn bidrag fra mange av kommunenes bedrifter.

Takk til dere alle TV-aksjonen er samlende og noe alle deler av samfunnet ønsker å være med på. Skolenes ulike arrangement og næringslivets ringedugnad er gode eksempler på det fantastiske engasjementet her i Trøndelag.  Vi i TV-aksjonen er så takknemlige for jobben de ulike kommunekomiteene har gjort for årets TV-aksjon. Sammen har vi jobbet for at flere barn skal få leke, lære og leve i fred!      Hilsen Siri K. Forsnes Fylkesaksjonsleder TV-aksjonen NRK Redd Barna

Siri K. Forsnes, Foto: TV-aksjonen.

Fikk du ikke gitt til bøssebæreren? Det er fremdeles mulig å gi. Vipps til 2133. Se tvaksjonen.no for andre betalingsmuligheter.