Vil ha veiprising på bomveiene: - E6 Melhus - Ulsberg viser hvor urettferdig systemet er