Hermod fra Soknedal har laget «Artivitt» for humorister