Vipps hadde en kraftig volumvekst i fire av fem varekategorier i løpet av Black Week. - Størst var veksten innen Klær, sko og tilbehør, med en vekst på 57 %, sier Vegar Heir.

Årets Black Week slår alle tidligere Vipps-rekorder for netthandel. Fra og med mandag 21. til og med søndag 27. november vippset vi 48 % mer penger når vi shoppet varer på nett, sammenlignet med Black Week i 2021. Antall transaksjoner vokste med 43 % i samme periode.

Flere utsalgssteder Kommersiell leder Vegar Heir i Vipps peker på flere årsaker for hvorfor nordmenn vippset så ofte for varer i Black Week. For det første tror han nedgangen i økonomien gjør at nordmenn er blitt flinkere til å se etter gode tilbud.

– Derfor gir det mening at så mange slo til i Black Week, uken i året med flest og størst tilbud på tvers av bransjer. Samtidig vokser antallet steder som bruker Vipps på nett. Så langt i år er det i snitt 273 nye utsalgssteder i uken som bestiller Vipps på nett. For veldig, veldig mange er Vipps den enkleste og foretrukne betalingsformen, både i Black Week og ellers i året, sier Heir.

4 x vekst, 1 x nedgang Vipps hadde en kraftig volumvekst i fire av fem varekategorier i løpet av Black Week. Størst var veksten innen Klær, sko og tilbehør, med en vekst på 57 %. Deretter fulgte Møbel og innredning (56 %), Sport og fritid (53 %) og Apotek og kosmetikk (46 %). Elektronikk og hvitevarer var den eneste kategorien med en negativ utvikling på minus 21 %.

Utviklingen i antall transaksjoner er ligger tett oppunder volum-tallene i alle kategorier, bortsett fra Sport og fritid, der veksten er på 59 %.

– Tallene viser at folk i større grad oppgraderer seg selv i år med både klær og interiør. Nedgangen i Elektronikk og hvitevarer henger trolig sammen med at det er kategorien med noen av de dyreste varene. Det var nok flere som investerte i ny vaskemaskin, TV og mobiltelefon under pandemien, da man tilbrakte mer tid hjemme, sier Heir.

Vipps-nøkkeltall for Black Week

  • Volum (kroner) i varehandel på nett: +48 % sammenlignet med Black Week 2021

  • Antall transaksjoner i varehandel på nett: +43 % sammenlignet med Black Week 2021

  • Snittsum handlekurv: +3 % sammenlignet med Black Week 2021 (Kr. 916,- i 2021, kr. 946,- i 2022)

  • Kjønnsfordeling i årets Black Week: 62 % kvinner og 38 % menn.

  • Antall unike vippsere som handlet med Vipps på nett i løpet av Black Week: 1.748.000

Utvikling i varehandel med Vipps på nett i årets Black Week, sammenlignet med Black Week i 2021:

KategoriVekst i volumVekst i transaksjoner
Klær, sko og tilbehør+ 57 %+ 48 %
Møbel og innredning+ 56 %+ 28 %
Sport og Fritid+ 53 %+ 59 %
Apotek og kosmetikk+ 46 %+ 42 %
Elektronikk og hvitevarer- 21 %- 13 %