100 000 til utstyr for hjemmeboende kreftpasienter

foto