Lasten ble for høy - FV30 stengt for tunge kjøretøy

foto