Én fører hadde 11 brudd, men dette var kontrollørene særs fornøyd med å se