Utformet alternativt vedtak om Støren Sør: - Må følge to spor