Vannlekkasje på Størensenteret førte til midlertidig stenging på Kiwi

foto