Lang saksbehandling på enkle byggesaker i Midtre Gauldal: - Må mykes opp