Omsetning av eiendommer i Midtre Gauldal kommune i juni

foto