Nordmoen roses for håndteringen av forvaringsdømte - kan bli rollemodell for statlig drift