Buss med 20 passasjerer involvert i trafikkuhell ved Leinstrand